New items
Rimer Cardillo a journey to Ombu Bellaumbra
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Pozdrowienia z Jarosławia o pocztówkach jarosławskich
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
 
Most often loaned books in the library