New items
Poświęcenie pisem drukowanych zwyczaj wprowadził drukowane dedykacje w książce okresu zaborów
Aukcja malarstwa polskiego 4 12 lutego środa 2020 godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Warszawa wystawa przedaukcyjna od 29 stycznia 2020 r
Leonardo da Vinci master draftsman
Aukcja Rzeźby 13 grudnia 2019 wystawa przedaukcyjna 18 11 13 12 w siedzibie SDA w Bydgoszczy
De l'image pieuse aux saints guerisseurs la croyance et le coeur