New items
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Bruegel w towarzystwie Pieter Bruegel Starszy dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Bruegel in company Pieter Bruegel the Elder prints from the collection of the National Museum in Warsaw
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
silence of the rocks Wielka skalna cisza
Czytanie interaktywnych obrazów gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności