New items
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Fukier i wino
 
Most often loaned books in the library