Nowości
Gabinet Rycin i Rysunków Department of Prints and Drawings
Arcydzieła z Watykanu wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku organizacja gospodarka codzienność
W tym niezwykłym czasie początki transformacji polskiego rynku książki 1989 1995
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece