New items
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
OEVERwerk
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023