New items
Leon Wyczółkowski portret malarza
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
Fotorelacje Wojna 1920 A photographic account the 1920 war
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic