New items
Archeomoderna polska sztuka nowoczesna i mity państwowotwórcze Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 03 16 05 2021 Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen
Festung Krakau Krak├│w w cieniu twierdzy 1850 1914
Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego Cz 1
Imperial gifts Roman medallions from the Sunshine Collection on exhibit at the Getty Villa Los Angeles
collection of the tapestries of king Sigismund II Augustus in the collection of Wawel Royal Castle Vol 2
 
Most often loaned books in the library