Nowości
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Pozdrowienia z Jarosławia o pocztówkach jarosławskich
Ikony historia i teologia
Plewiński reportaż reportage
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece