Nowości
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
Zabytki prawo i praktyka
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece