Nowości
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Józef Czapski an apprenticeship of looking
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Plewiński reportaż reportage
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece