Nowości
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Peccata Grzegorz Bednarski
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece