New items
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Andrzej Kurkowski Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski wystawa Rysunek gwasz ilustracja Andrzeja Kurkowskiego 23 IX 14 X 67 r Dom Artysty Plastyka Warszawa
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki Stanislovas Bohusas Sestsencevicius kuryba kontekstai mazieji kuriniai
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami