New items
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Stoff der Protestanten Textilien und Kleidung in den lutherischen und reformierten Konfessionen Beitrage zur internationalen Tagung 24 bis 26 Oktober 2019 im Germanischen Nationalmuseum Nurnberg
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej