New items
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Art archives Sztuka i archiwum
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
 
Most often loaned books in the library