New items
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
 
Most often loaned books in the library