New items
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Ikony historia i teologia
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
 
Most often loaned books in the library