New items
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg