New items
Polesie w fotografii z lat 20 i 30 XX wieku kontrasty głębie powiększenia
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Secesja na styku nowego i starego świata
Żółkiew miasto renesansowe
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021