Nowości
August Zamoyski myśleć w kamieniu
Marian Nikodemowicz architekt lwowski
Póki my żyjemy 9 Triennale Młodych
Mieczysław T Janikowski medytacje euklidesowe Euclidean meditations
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece