New items
Dejiny Spisa Dzieje Spisza Cz 2
Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 9 10 października 2014 Problems connected with keeping and conservation of collections in museums 6th International Conservation Conference Szreniawa 9 10 October 2014
Alexander Kanoldt die Schenkung von Welck
Stanisław Moniuszko album
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections