New items
Postwar Polish poetry an anthology
Początki są zawsze najważniejsze geneza i działalność Galerii Foksal teksty programowe wystawy wydarzenia artyści 1955 1970 Beginnings are always the most important the genesis and activity of the Foksal Gallery programmatic texts exhibitions events artists 1955 1970
Między Krakowem a Paryżem twórczość graficzna i malarska Jana Rubczaka
Arnt the sculptor of images Master of animated sculptures a companion to the exhibition held at the Museum Schnutgen Cologne 2 April 5 July 2020
1900 Galeries nationales du Grand Palais Paris 14 mars 26 juin 2000