Nowości
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Potocki Palace The Lviv Art Gallery
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece