New items
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich