New items
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
My i oni sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie We and those before us ancient art in the National Museum in Warsaw
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts