New items
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
Integrated pest management for collections Proceedings of 2011 a Pest Odyssey 10 years later