New items
No cover
Facing the challenges of panel paintings conservation trends treatments and training proceedings from the symposium Facing the challenges of panel paintings conservation trends treatments and training organized by the Getty Conservation Institute the Getty Foundation and the J Paul Getty Museum The Getty Center Los Angeles May 17 18 2009
Łowiccy prymasi portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich
Eliezer Zusman of Brody the early modern synagogue painter and his world
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie Rakowie przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym
Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce Stanisław Szukalski and the Tribe of the Horned Heart