New items
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
123 aukcja antykwaryczna książki plakaty zabawki 2 czerwca 2018
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Most often loaned books in the library