Nowości
Husaria duma polskiego oręża
Polskie instrumenty ludowe
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijines ikonografijos aspektai
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece