New items
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
 
Most often loaned books in the library