New items
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Biel czerwień braterstwo
Armia Gustawa Adolfa 2
 
Most often loaned books in the library