New items
Design i moda w przedwojennej Polsce
Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Piękna Niepodległa album wystawy
Rosyjskie pomiary klasztorów skasowanych w roku 1832 T 2