Nowości
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijines ikonografijos aspektai
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece