New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Stari mistrǐ II Old masters II
 
Most often loaned books in the library