New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka