Nowości
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece