Nowości
Karta ateńska
Miasto Kraków Cz 14 Garbary Łobzów Nowa Wieś
Jorcajt czas chasydów
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Włodzimierz Pawlak Dzienniki 1989 2022 Włodzimierz Pawlak Diaries 1989 2022
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece