New items
Monetary circulation in Central Europe at the beginning of the early modern age attempts to establish a shared currency as an aspect of the political culture of the 16th century 1524 1573
Panowie i hrabiowie von der Groeben szlachecki ród w Prusach wystawa czasowa organizowana w dniach 9 lipca 2 października 2022 r Zamek w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku Die Herren und Graafen von der Groeben ein Adelsgeschlecht in Preussen Sonderausstellung vom 09 JUli bis 02 Oktober 2022 Schloss in Kwidzyn Zweigestelle des Schlossmuseums in Malbork
Design i moda w przedwojennej Polsce
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Kopernik i jego świat