New items
Jan Stanisławski 1860 1907 Noc Muzeów 2017
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
 
Most often loaned books in the library