New items
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Tudor textiles
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic