Nowości
Rany pamięci ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Warszawska Konferencja Konserwatorska 26 27 września 2019 r
Więcej niż muzeum szkice ofiarowane Profesorowi Janowi Święchowi
Axl Leskoschek Brasilien
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Wilno Vilnius Vilne 1918 1948 jedno miasto wiele opowieści one city many stories
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece