New items
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
 
Most often loaned books in the library