New items
Fukier i wino
Pieniądz i banki w Małopolsce
Husaria duma polskiego oręża
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Most often loaned books in the library