Nowości
Dom polski w transformacji
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Pamięć rodzinna
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Pieniądz i banki w Małopolsce
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece