Nowości
Biel czerwień braterstwo
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece