Nowości
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Wilhelm Sasnal tytuł niepodany taki pejzaż
Botticelli opowiada historię malarstwo mistrzów renesansu z kolekcji Accademia Carrara Botticelli tells a story paintings of Renaissance masters from the collection of Accademia Carrara
Człowiek i piroga rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu
Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce Stanisław Szukalski and the Tribe of the Horned Heart