New items
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Kraków w pudełku nowy dokument
Armia Gustawa Adolfa 1
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Modes & manners Supplementary volume
 
Most often loaned books in the library