New items
Kresowa Atlantyda historia i mitologia miast kresowych T 19
Sjaj bijelog zlata becka manufaktura porculana 1718 1864 zbirka Marton 12 2 20 3 2020 Muzej Mimara
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku