New items
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Miasto z porcelany widoki Tarnowskich G├│r na serwisie Carnalla
Polskie instrumenty ludowe
 
Most often loaned books in the library