New items
Cultural exchange between the Low Countries and Italy 1400 1600
Maksymilian Oborski w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie katalog wystawy
Kościół i klasztor Panien Benedyktynek w Staniątkach
Lyon et la naissance de l'egyptologie Francois Artaud Jean Francois Champollion
Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788 1792 katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu
 
Most often loaned books in the library